Feldenkrais en asana's

Feldenkrais is "leren door doen". Daarbij is de vraag HOE je beweegt belangrijker dan wat je doet. Wanneer je weet hoe je een beweging maakt heb je een keuze en dat is waar het om gaat. Niet uitgaan van vaste patronen maar nieuwsgierig blijven, een beweging niet slechts herhalen maar onderzoeken.  

Feldenkrais
Er zijn vier elkaar afwisselende aspecten in de opbouw van een Feldenkrais les
1. Scannen: het waarnemen van het lichaam in rust.
2. Het onderzoeken, verkennen van een functie: hoe beweeg ik, waar voel ik beweging?
3. Differentiëren: het aanbieden van diverse mogelijkheden, variaties binnen de betreffende functie: hoe kan ik een beweging anders organiseren.
4. Integreren: opnemen, toepassen van de differentiatie in het grotere geheel: Hoe pas ik andere manieren om een beweging te organiseren toe in mijn bewegingspatroon?

Yoga
De asana’s zijn lichaamshoudingen in de hatha yoga.
Een asana is een nauwkeurig en bewust aangenomen lichaamshouding waar je enige tijd in blijft zitten, staan of liggen.
Opbouw van een asana bestaat eveneens uit vier aspecten, in vaste volgorde.
1. De voorbereiding van de houding, alle aandacht brengen naar het lichaam om bewust te kunnen waarnemen wat er gaat gebeuren.
2. Het langzaam en aandachtig zonder forceren de houding aannemen.
3. In de houding blijven, waarbij de ademhaling zo natuurlijk mogelijk dient te verlopen.
4. Uit de houding komen en in een rusthouding aandacht geven aan de uitwerking van de asana.

In deze serie workshops Feldenkrais en asana’s  wordt vanuit Feldenkrais telkens verschillende buigingen en draaiingen in asana's behandeld.

Uitgaande van "de Sfinx",  is er vooral aandacht voor achterover buigingen.
De Sfinx nodigt uit tot lessen met borstkas en adem, schouders en hele wervelkolom.

Uitgaande van "de Ploeg" worden op allerlei manieren voorover buigingen ingepast.
De ploeg geeft aandacht aan flexibiliteit in borstkas, wervelkolom van kruin tot stuit en strekking van de benen.

Uitgaande van "de Krokodil" worden vanuit verschillende invalshoeken torsies aangeboden.
Torsies, liggend, zittend zowel als staand uitgevoerd zij bij uitstek geschikt om de flexibiliteit van de wervelkolom en het lichaam als geheel te bevorderen.

Lesmateriaal:
De workshops zijn ervaringsgericht. Wel zal er bij iedere workshop een kort overzicht worden gegeven met achtergrondinformatie over de Feldenkrais Methode en een samenvatting van de lesstof van die dag.
De Regenboog heeft een goed uitgeruste ruimte waar matten, kussens en ander materiaal, eventueel nodig voor aanpassingen, ruimschoots aanwezig zijn.
Draag makkelijk zittende kleding en neem een badhanddoek, sokken en sloffen mee.

laatst bijgewerkt: 01-07-2024